Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

tvTrendArea - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt tvTrendArea
 
Objekt reprezentující plochu oblasti, do které jsou vykresleny grafy. Oblast je opticky ohraničena třírozměrným obrysem, okolo něhož jsou vykreslovány stupnice. Referenci na tento do prohlížeče pevně vetknutý objekt tvTrendArea lze získat pomocí vlastnosti TrendsView.TrendArea.

Objekt se používá jen pokud je nastaven grafický mód.

Příklad:
Dim oArea
Set oArea = oTView.TrendArea
oArea.X = 100
oArea.Y = 100
oArea.Dx = 400
oArea.Dy = 350
oArea.Width3D = 2
oArea.Color = "#bbbbbb" 'nastavení barvy jako RGB String
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice