Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Color - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Barva plochy oblasti, do níž jsou vykreslovány průběhy (grafy) trendů
Syntaxe:
Color As String
Volání:
oTrendArea.Color = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTrendArea.Color 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice