Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Y - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Y-ová pozice plochy grafu (v pixelech) od horního okraje prohlížeče. Při nastavení lze zadat hodnotu pozice v pixelech nebo hodnota může být nastavena v procentech výšky celého prohlížeče, například oTrendArea.Y = "8%". Při čtení z vlastnosti je pozice vrácena vždy jako hodnota v pixelech.
Syntaxe:
Y As Variant
Volání:
n = oTrendArea.Y
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Vlastnost se používá jen pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
- X
- Dx
- Dy
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice