Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Y - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Y-ová pozice plochy grafu (v pixelech) od horního okraje prohlížeče.
Syntaxe:
Y As Variant
Volání:
n = oTrendArea.Y
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

 

Při nastavení lze zadat hodnotu v pixelech nebo hodnota může být nastavena v procentech výšky celého prohlížeče. Například oTrendArea.Y = "8%".

Při čtení z vlastnosti je vždy vrácena hodnota v pixelech.

Viz také:
- X
- Dx
- Dy
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice