Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dy - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Výška plochy grafu v prohlížeči (v pixelech nebo v procentech). Při nastavení lze zadat hodnotu výšky v pixelech nebo hodnota může být nastavena v procentech výšky celého prohlížeče, například oTrendArea.Dy = "84%". Při čtení z vlastnosti je výška vrácena vždy jako hodnota v pixelech.
Syntaxe:
Dy As Variant
Volání:
n = oTrendArea.Dy
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Vlastnost se používá jen pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
- X
- Y
- Dx
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice