Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dy - vlastnost objektu tvTrendArea

Popis:
Výška plochy grafu (v pixelech nebo v procentech).
Syntaxe:
Dy As Variant
Volání:
n = oTrendArea.Dy
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

 

Při nastavení lze zadat hodnotu v pixelech nebo hodnota může být nastavena v procentech výšky celého prohlížeče. Například oTrendArea.Dy = "84%".

Při čtení z vlastnosti je vždy vrácena hodnota v pixelech.

Viz také:
- X
- Y
- Dx
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice