Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Dwa 3D słupki warości (PmiCanvas)"

Wytworzy element graficzny zkonfigurowany jako słupek wyświetlający wartość zmiennej.
 
Powstały złożony element graficzny zawiera dwa elementy PmiCanvas. Zewnętrzny element rysuje podziałkę oraz posiada zmienne textSize, max, min, space oraz posAxis. Zmienna textSize ustawia rozmiar czcionki tekstu. Zmienna min oraz max reprezentują zakres podziałki. Zmienna space określa odległość obrzeża podziałki (oraz słupka) od obrzeża elementu. Zmienna posAxis określa odstęp podziałki od słupka.

Następne parametry w celu wyrysowania podziałki można poprawić na początku skryptu metody DrawScale.

 
Wewnętrzy lement Bar posiada zmienną val. Ta steruje ruchem słupka wzwyż lub w dal i można ją przy pomocy powiązania połączyć z mierzoną wartością.

Ten element graficzny może posiadać jednokolorowy słupek lub słupek z przejściem kolorów. Kolory są zdefiniowane na początku skryptu rysującej metody DrawBar.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością0
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością0
Zakres od minimumPoczątek zakresu
Zakres do maksymumKoniec zakresu
Kolor słupkaKolor słupka
Kolor słupkaKolor słupka
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice