Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Słupek (PmgCanvas) pionowy - podziałka po lewej"

Wytworzy obiekt zkonfigurowany jako słupek wyświetlający wartość zmiennej.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Słupek (PmgBar)".

Powstały złożony obiekt zawiera dwa podobiekty PmgCanvas. Zewnętrzny Pmg obiekt rysuje podziałkę oraz posiada zmienne textSize, max, min, space oraz posAxis. Zmienna textSize ustawia wielkość czcionki tekstu. Zmienna min oraz max reprezentują zakres podziałki. Zmienna space określa odległość obrzeża podziałki (oraz słupka) od obrzeża Pmg obiektu. Zmienna posAxis określa odstęp podziałki od słupka.
Dodatkowe parametry w celu wyrysowania podziałki można poprawić na początku skryptu metody "DrawScale".

Wewnętrzy obiekt Bar posiada zmienną val. Ta steruje ruchem słupka wzwyż lub w dal i można ją przy pomocy powiązania danych połączyć z mierzoną wartością.
Ten Pmg obiekt może posiadać jednokolorowy słupek lub słupek z przejściem kolorów. Kolory są zdefiniowane na początku skryptu rysującej metody "DrawBar".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimumPoczątek zakresu
Zakres do maksymumKoniec zakresu
Przejście kolorówPrzejście kolorów od minimum do maksymum
Kolor słupkaKolor słupka
Początkowy kolor słupkaPoczątkowy kolor słupka
Końcowy kolor słupkaKońcowy kolor słupka

Historia:
Pm8.03.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.