Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Strzałka wartości bieżącej nad słupkiem z graficznym wyświetleniem limitów wartości (PmiCanvas)"

Powstały złożony element graficzny zawiera dwa elementy PmiCanvas. Zewnętrzny element rysuje podziałkę oraz posiada zmienne max, min, barX, barY i colors. Zmienne min i max reprezentują zakres podziałki. Zmienne barX i barY przedstawiają odległość lewej górnej krawędzi słupka od lewej górnej krawędzi elementu. Zmienną colors określa się kolorystyczny zakres wartości (limitów).

Następne parametry w celu wyrysowania podziałki można poprawić na początku skryptu metody DrawScale.

 
Wewnętrzy element Bar posiada zmienną val. Ta steruje ruch strzałki nad słupkiem wzdłuż podziałki. Przy pomocy powiązania można ją powiązać z mierzoną wartością.
 
Przykłady ustawienia limitów oraz kolorów słupków w zmiennej colors:
Przykład:
Cały słupek jednego koloru
#c0c0c0
(minimum - 20) = czerwony, (20 - maksymum) = szary
#ff0000;20;#c0c0c0
(minimum - 20) = czerwony, (20 - 30) = żółty, (30 - 70) = szary, (70 - 80) = żółty, (80 - maksymum) = czerwony
#ff0000;20;#ffff00;30;#c0c0c0;70;#ffff00;80;#ff0000
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimumPoczątek zakresu
Zakres do maksymumKoniec zakresu
Kolorystyczne wyświetlenie limitów wartości
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice