Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Strzałka wartości bieżącej nad słupkiem z graficznym wyświetleniem limitów wartości (PmgCanvas)"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Słupek (PmgBar)".

Powstały złożony obiekt zawiera dwa podobiekty PmgCanvas. Zewnętrzny Pmg obiekt rysuje podziałkę oraz posiada zmienne max, min, barX, barY oraz colors. Zmienne min oraz max reprezentują zakres podziałki. Zmienne barX oraz barY przedstawiają odległość lewego górnego rogu słupka od lewego górnego rogu obiektu. Zmienną colors określa się kolorystyczny zakres wartości (limitów).
Dodatkowe parametry w celu wyrysowania podziałki można poprawić na początku skryptu metody "DrawScale".

Wewnętrzy obiekt Dynamic posiada zmienną val. Ta steruje ruch strzałki nad słupkiem wzdłuż podziałki. Można ją przy pomocy powiązania danych powiązać z mierzoną wartością.

Przykłady do ustawienia limitów oraz kolorów słupków W zmiennej colors:
Przykład:
Cały słupek jednego koloru
#c0c0c0
(minimum - 20) = czerwony, (20 - maksymum) = szary
#ff0000;20;#c0c0c0
(minimum - 20) = czerwony, (20 - 30) = żółty, (30 - 70) = szary, (70 - 80) = żółty, (80 - maksymum) = czerwony
#ff0000;20;#ffff00;30;#c0c0c0;70;#ffff00;80;#ff0000
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimumPoczątek zakresu
Zakres do maksymumKoniec zakresu
Kolorystyczne wyświetlenie limitów wartości

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.