Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Strzałka wartości bieżącej nad słupkiem z graficznym wyświetleniem limitów wartości (PmiCanvas)"

Powstały złożony element graficzny zawiera dwa elementy PmiCanvas. Zewnętrzny element rysuje podziałkę oraz posiada zmienne max, min, barX, barY oraz colors. Zmienne min oraz max reprezentują zakres podziałki. Zmienne barX oraz barY przedstawiają odległość lewej górnej krawędzi słupka od lewej górnej krawędzi elementu. Zmienną colors określa się kolorystyczny zakres wartości (limitów).

Następne parametry w celu wyrysowania podziałki można poprawić na początku skryptu metody DrawScale.

 
Wewnętrzy element Bar posiada zmienną val. Ta steruje ruch strzałki nad słupkiem wzdłuż podziałki. Przy pomocy powiązania można ją powiązać z mierzoną wartością.
 
Przykłady ustawienia limitów oraz kolorów słupków w zmiennej colors:
Przykład:
Cały słupek jednego koloru
#c0c0c0
(minimum - 20) = czerwony, (20 - maksymum) = szary
#ff0000;20;#c0c0c0
(minimum - 20) = czerwony, (20 - 30) = żółty, (30 - 70) = szary, (70 - 80) = żółty, (80 - maksymum) = czerwony
#ff0000;20;#ffff00;30;#c0c0c0;70;#ffff00;80;#ff0000
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Wartość mierzonaPołączenie z mierzoną wartością
Zakres od minimumPoczątek zakresu
Zakres do maksymumKoniec zakresu
Kolorystyczne wyświetlenie limitów wartości
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice