Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiRoot (Zawartość graficzna panela)

Opis:
Obiekt jest korzeniem drzewa elementów graficznych, posiada nazwę "PmiRoot" i jest właśnie jeden w każdym panelu PmPanel. Obiekt ten przedstawia zawartość graficzną jednego panela.
 
Obiekt ten nie można usunąć ani przesunąć w ramach drzewa elementów graficznych.
 
W drzewie obiektów w edytorze aplikacjipełni podobną funkcję obiekt PmRoot.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
Arguments Wartość początkowa podczas otwierania panela
ClientType Stwierdza czy okno jest otwarte w aplikacji lub w przeglądarce internetowej
Close Zamknięcie okna panela
Enabled Zezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z elementem przez użytkownika
Print Druk otwartego panela (lub jego części) na drukarkę lub do pliku
ReturnValue Wartość wyjściowa podczas zamykania panela
ViewerScrollX Współrzędna X lewego górnego rogu widocznej zawartości panela
ViewerScrollY Współrzędna Y lewego górnego rogu widocznej zawartości panela
ViewerTitle Nazwa otwartego panela
Zdarzenia:
onPanelStartEnd Jest wywołane pod koniec otwierania panela
onPanelStopEnd Jest wywołane pod koniec zamykania panela
onViewerResize Jest wywołane podczas zmiany rozmiarów okna panela
Okna konfiguracyjne:
Panel Ustawienie wielkođci panela
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice