Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onViewerResize - zdarzenie objektu PmiRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane podczas zmiany rozmiarów okna panela. Zdarzenie można zastosować do zmiany pozycji oraz rozmiarów elementów graficznych na bieżący rozmiar okna panela.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do elementu graficznego, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Dx - (Long)Nowy rozmiar okna panela w osi X (w pikselach).
pEvent.Dy - (Long)Nowy rozmiar okna panela w osi Y (w pikselach).
Notatka:
W tym zdarzeniu można dostosować rozmiar całego panela oraz pojedyńczych elementów graficznych aktualnego rozmiaru okna panela. Rozmiar całej zawartości panela to właściwie rozmiar elementu graficznego PmiRoot. Zmianą rozmiaru panela można dokonać poprzez zmianę wartości Dx oraz Dy elementu graficznego PmiRoot.
 
Zdarzenie to działa także w Web panelach.
Przykład1:
Przykład zawartości zdarzenia. Rozmiar panela jest dostosowany do bieżącego rozmiaru okna panela. W ten sposób nie zmienia się pozycja oraz rozmiar pojedyńczych elementów graficznych, ale tylko rozmiar panela (bez scrollbarów). Dla zmiany pozycji oraz rozmiarów niektórych elementów graficznych należałoby zmienić również te elementy.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Dx = pEvent.Dx;
pMe.Dy = pEvent.Dy;
Przykład2:
Przykład zawartości zdarzenia. Rozmiar panela oraz pozycje niektórych elementów graficznych są dostosowane do aktualnego rozmiaru okna panela. Panel posiada swój minimalny rozmiar, określony w edytorze paneli podczas wytworzenia panela. Jeżeli okno panela będzie mniejsze, wtedy pojawią się scrollbary. Jeżeli ale okno panela będzie większe, wtedy zmieni się rozmiar oraz pozycje niektórych elementów graficznych w następujący sposób:
- główny centralny element (np. tabelka) (t0) - zwiększy/zmniejszy się w odpowiednim kierunku
- elementy po prawej stronie tabelki (np. przyciski) (br0, br1) - przesuną się poziomo
- elementy pod tabelką (np. przyciski) (bd0, bd1) - przesuną się pionowo
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var dx, dy, item;

pMe.Dx = pEvent.Dx > pMe.IniDx ? pEvent.Dx : pMe.IniDx;
pMe.Dy = pEvent.Dy > pMe.IniDy ? pEvent.Dy : pMe.IniDy;

dx = pMe.Dx - pMe.IniDx;
dy = pMe.Dy - pMe.IniDy;

item = pMe.Items("/tb0");
item.Dx = item.IniDx + dx;
item.Dy = item.IniDy + dy;

item = pMe.Items("/br0");
item.X = item.IniX + dx;

item = pMe.Items("/br1");
item.X = item.IniX + dx;

item = pMe.Items("/bd0");
item.Y = item.IniY + dy;

item = pMe.Items("/bd1");
item.Y = item.IniY + dy;
pMe.Refresh();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice