Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Panel - zakładka elementu PmiRoot

Opis:
Ustawienie wielkođci panela.
Pozycje konfiguracji:
Szerokość panelaSzerokość panela (w pikselach).
Wysokość panelaWysokość panela (w pikselach).
Rozciągnąć podelementyPrzy pomocy tego przycisku można wykonać proporcjonalne (spójne) powiększenie obszaru panelu (pozycje oraz rozmiary wszystkich elementów graficznych) tak, żeby wszystkie elementy graficzne dokładnie zmieściły się w określonym rozmiarze paneli.
Rozdielczość ekranuInformacja o rozdzielczości ekranu, na którym aktualnie jest wykonywana czynność. Informacja jest w formie "szerokość x wysokość" (w pikselach).
Sterowanie aktywneJeżeli jest zaznaczone, wtedy będą działać czynności nad danym elementem, jak na przykład kliknięcie myszką, edycja, itd. (domyślnie).

Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy element (oraz jego podelementy) nie uzyskają fokus i nie zostaną wywołane zdarzenia na przykład: onFocusIn, onFocusOut, onKeyPress, onMousePress, onMenuFill, onButtonUp ...

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Enabled.

Parametry elementuLista oraz konfiguracja parametrów elementu zdefiniowanych przez użytkownika.

Chodzi o tekst w formacie KeyVal.

Parametry te (w odróżnieniu od parametrów w innych elementach graficznych) można zmieniać podczas otwierania panela. Następnie przez cały czas otwarcia są parametry te bez możliwości zmiany. Wartości parametrów podczas otwierania panela można wprowadzić na dwa sposoby:
- wołaniem metody OpenView w parametrze sParams lub
Obrazek w tle paneluJeżeli jest zaznaczone, wtedy będzie dozwolone wyświetlać obrazek w tle. Tło panelu nie musi być tylko jednokolorowa powierzchnia, może go tworzyć jakakolwiek obrazek, na przykład schemat produkcji.
EdytujPrzy pomocy tego przycisku zostanie otwarte okno do edycji elementu graficznego PmiRasterImage, który zostanie zastosowany jako tło panela. Przycisk jest wyświetlony tylko jeżeli obrazek jest zezwolony.
Wyświetl rasterJeżeli jest zaznaczone, wtedy w środowisku deweloperskim danego panela zostanie wyświetlony raster. Konfiguratory rastra mają wpływ tylko w środowisku deweloperskim, w trybie runtime nie są wykorzystywane.

Raster to siatka, którą można narysować w panelu. Siatka ta upraszcza zamieszczenie elementu na powierzchni tak, by granice elementów znajdowały się w jednej linii. Jeżeli raster jest włączony, wtedy edytor podczas zamieszczania elementu na powierzchni lub zmianie jego rozmiarów czy pozycji nie zezwoli ustawienie rogu elementu poza siatką (to nie obowiązuje dla elementów wżłobionych do innych elementów).

Zezwolenie uwidocznienia rastra można również ustawić

- w menu w elemencie Wyświetl / Rastr lub
- w pasku narzędzi w elemencie (Rastr)

Kolor rastraKolor narysowanej siatki.
Rozmiar rastraOdległość pomiędzy liniami siatki (w pikselach).
Notatka:
Dla lepszej orientacji, podczas wstawiania elementów graficznych, jest rozmiar panelu graficznie określony linią poziomą i pionową. Ustawiona wartość rozmiaru panelu nie okraśla rozdzielczości monitora, lecz całkowity rozmiar obszaru, do którego wstawiane są elementy graficzne. Jeżeli ustawiona wartość jest większa aniżeli rozmiar obszaru okna użytkownika SO Windows, wtedy w trybie runtime pojawią się w oknie scrollbary. Jeżeli jest wymagane, by scrollbary w oknie nie pojawiały się, wtedy należy rozmiar panelu ustawić zgodnie z rozmiarem obszaru okna użytkownika (które wyświetla się w trybie runtime).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice