Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Arguments - wlaściwość obiektu PmiRoot

Opis:
Wartość początkowa podczas otwierania panela.
Składnia:
Arguments As Variant
Wołanie:
v = oRoot.Arguments
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

 
Wartość ta określana jest podczas otwierania panela metodą OpenView w danej oExtra.Arguments.
 
Wartość ta może być prosta (Integer, String, ..), tablicą lub obiektem typu PmArray lub PmMap (przekazywanie iinych typów obiektów nie jest zalecane).
 
Określenie tej wartości jest często ważnym na przykład podczas otwierania okna modalnego, które jest przeznaczone do edycji danych. Wtedy właściwość Arguments jest początkową wartością inicjalizacji (właściwość ReturnValue jako wyjściowa opracowana wartość) - patrz W jaki sposób pracować z oknami modalnymi.
Patrz również:
Przykład:
Wartość początową panela można odczytać w dowolnym elemencie graficznym:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val = pMe.Root.Arguments;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice