Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Elementy graficzne

Element graficzny to obiekt, który można utworzyć w edytorze paneli. Jest podstawowym elementem składowym panelu aplikacji (obiektu PmPanel) systemu PROMOTIC. Przy pomocy elementów graficznych można wytwarzać panele aplikacji, które służą do wyświetlania danych, do wprowadzania wartości, do sterowania, itd.

Element graficzny można ulokować na panel z okna "Konfiguracje wstępne elementów graficznych".

 
Pojęcia podstawowe:
Element okienny: Omawiany element przy wykreślaniu panelu wytworzy własne okno (o tej samej wielkości co sam element graficzny), którego rodzicem jest okno, w którym jest wykreślany cały obraz. Z tego powodu elementy okienne zawsze przekrywają na obszarze panelu wszystkie zwykłe elementy bez względu na kolejność, w jakiej wszystkie elementy były wytwarzane. Ograniczenie podczas wytwarzania elementów złożonych: do elementów okiennych nie można zagnieżdżać żadnych elementów.

Lista elementów okiennych: PmiAx, PmiWEdit, PmiWCheck, PmiWCombo, PmiWFrame oraz PmiWAnimate.

Element zaznaczony: Element taki jest ograniczony zbiorem punktów (od 2 do 8, wg. typu elementu) w kształcie małych kwadratów. W jednej chwili może być więcej zaznaczonych elementów. Zaznaczony element może być równoczaśnie elementem bieżącym. Jak zaznaczać elementy - patrz: Podstawowa obsługa edytora paneli.
Element bieżący: To element, nad którym znajdował się kursor myszki w chwili naciśnięcia lewego lub prawego klawisza myszki. Nazwa tego elementu jest wypisywana w wierszu stanu przy każdej zmianie pozycji myszki. Bieżący element może być równocześnie także elementem zaznaczonym.
 
Lista elementów graficznych systemu PROMOTIC:
PmiAnimImage(Ilustracja animowana) Wyświetlenie ilustracji z plików (*.gif)
PmiAx(ActiveX) Służy do wyświetlenia graficznego obiektu ActiveX
PmiBar(Słupek) Wyświetlenie wartości w formie poziomu paska graficznego
PmiBarPane(Miernik paskowy pionowy (poziomy) z nagłówkiem) Wyświetla wartość zmiennej w formie poziomu paska
PmiButton(Przycisk jednostanowy) Przycisk jednostanowy do uruchomienia skryptu
PmiButtonRadio(Przyciski radiowe z nagłówkiem/bez nagłówka) Służy do wyboru jednej z kilku pozycji
PmiButtonTwo(Przycisk dwustanowy) Przycisk przeznaczony do przełączania dwu stanów
PmiCanvas(Obszar do rysowania) Obszar do rysowania
PmiEllipse(Elipsa, Okrąg) Służy do kreślania elips i okręgów
PmiInstance(Instancja) Instancja prototypu (szablonu), tzn. instancja obiektu PmiPrototype
PmiItem(Przodek wszystkich elementów grafcznych) Przodek wszystkich elementów grafcznych
PmiLine(Linia pozioma, pionowa) Kreślenie linii prostych
PmiLine3D(Wżłobienie poziome, pionowe) Służy do kreślania cieniowanej linii typu wżłobienie
PmiPanel(Panel z nagłówkiem, bez nagłówka, obrys) Służy przede wszystkim do łączenia kilku elementów
PmiPanelMeter(Miernik z nagłówkiem) Wyświetlenie mierzonej wartości zmiennej jak w przypadku urządzeń analogowych (przestarzałe)
PmiPipe(Rurociąg) Wyświetlenie rurociągu w panelu
PmiPrototype(Prototyp) Szablon dla instancji, tzn. dla elementu PmiInstance.
PmiRasterImage(Obrazek rastrowy) Wyświetlenie grafiki z plików (png, jpg, svg, bmp, gif, tif, wmf, ...)
PmiRectangle(Prostokąt, Kwadrat) Kreślenie prostokątów i kwadratów
PmiRoot(Zawartość graficzna panela) Zawartość graficzna panela
PmiShape(Kształt) Narysowanie powszechnego kształtu (np. wielokąta) (przestarzałe)
PmiSlider(Suwak) Ustawienie wartości liczbowej za pomocą suwaka
PmiSliderPane(Suwak z podziałką) Wprowadzanie wartości w postaci suwaka z podziałką
PmiText(Tekst z tłem, bez tła) Wyświetlenie łańcuchów tekstu i wartości liczbowych
PmiWAnimate(Odtwarzacz video) Odtwarzanie multimedialnych plików video (*.avi,*.mpg,...)
PmiWCombo(ComboBox) Wprowadzenie wartości wybranych z otwieranej listy
PmiWEdit(Edit Box) Wyświetlenie wartości tekstowej
PmiWFrame Wyświetlenie przeglądarki obiektu Promotic
PmiWCheck(Pole wyboru) Przeznaczony do wprowadzenia/wyświetlenia wartości typu boolean TAK/NIE w formie pola wyboru (przestarzałe)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice