Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Print - metoda obiektu PmiRoot

Opis:
Druk otwartego panela (lub jego części) na drukarkę lub do pliku.
Składnia:
Print(sOptions As String)
Wołanie:
oRoot.Print("")
Parametry:
sOptions(String) Dodatkowe parametry definiująca sposób wydruku (wycinek, itd.). Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie zapisany cały panel z ustawieniem domyślnym. Wartość parametru sOptions jest brana ze statycznego początkowego ustawienia obiektu, patrz Wartość domyślna sOptions. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "x:0;y:0;dx:300;dy:200;printer:select;printzoom:0;".
"x:nn;" (opcjonalne) - Pozycja x lewego górnego punktu wycinku (w pikselach, domyślnie 0).
"y:nn;" (opcjonalne) - Pozycja y lewego górnego punktu wycinku (w pikselach, domyślnie 0).
"dx:nn;" (opcjonalne) - Wielkość x wycinku (w pikselach, domyślnie 0 = cały panel).
"dy:nn;" (opcjonalne) - Wielkość y wycinku (w pikselach, domyślnie 0 = cały panel).
"printer:xx;" (opcjonalne) - Umożliwia wybrać i ustawić drukarkę do wydruku.
select (domyślnie) - Przed wydrukiem zostanie wyświetlony dialog systemowy do wyboru i ustawienia właściwości drukarki.
default - Wydruk zostanie wykonany na domyślnej drukarce systemu SO Windows.
pmprinter_path - Ścieżka (bazwzględna) do obiektu PmPrinter, który w sobie zawiera informację o drukarce wybranej do wydruku (np. "printer:/printer0;").
file:filepath - Nazwa pliku ze ścieżką (*.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif), do którego zostanie panel lub jego wycinek zapisany. Rozszerzenie pliku określa format zapisu. Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów. Ostatecznny rozmiar obrazka w pliku zostanie określony przez rozmiar całego panela lub jego wycinka.
"printzoom:nn;" (opcjonalne) - Ostatecznny rozmiar obrazka w pliku zostanie określony przez rozmiar całego panela lub jego wycinka.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach. Na razie dla środowiska Web nie funkcjonuje parametr sOptions (jak również druk do pliku).
Przykład1:
Drukowanie całego panela. Drukowanie w zdarzeniu onButtonUp z przycisku (PmiButton) w danym panelu. Panel zostanie rozciągnięty na całą kartkę (bez deformacji) i zostanie wyświetlony dialog systemowy do wyboru i ustawienia właściwości drukarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.Print("");
Przykład2:
Drukowanie wycinku panela, gdzie wycinek rozpoczyna się na pozycji 100,100 a jego rozmiar jest 300,200. Drukowanie w zdarzeniu onButtonUp z przycisku (PmiButton) w danym panelu. Panel zostanie rozciągnięty na całą kartkę (bez deformacji) i zostanie wyświetlony dialog systemowy do wyboru i ustawienia właściwości drukarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.Print("x:100;y:100;dx:300;dy:200;");
Przykład3:
Drukowanie całego panela do pliku #temp:panel.png;. Drukowanie w zdarzeniu onButtonUp z przycisku (PmiButton) w danym panelu. Ostatecznny rozmiar obrazka w pliku zostanie określony przez rozmiar całego panela lub jego wycinka.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.Print("printer:file:#temp:panel.png;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice