Promotic

Předkonfigurace "Komunikace se zařízeními iNELS pomocí komunikačního ovladače PmChar - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Vytvoří objekt PmaFolder obsahující objekt PmaCommMsg a obrazem pro zjištění informací o připojeném zařízení a testováním hodnot
Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a viz také PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem..
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


Předkonfigurace umožňuje exporovat do souboru seznam dostupných zařízení s jejich adresami a hodnotami veličin. Tento seznam je v obrazu použit k testování a změnám hodnot pomocí příkazů GET a SET.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "iNELS"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".

Historie:
Pm8.03.21: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.