Promotic

Předkonfigurace "Komunikace s iNELS zařízeními ovladačem PmChar - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Vytvoří objekt PmaFolder obsahující objekt PmaCommMsg a obrazem pro zjištění informací o připojeném zařízení a testováním hodnot
Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a viz také PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem..
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


Předkonfigurace umožňuje exporovat do souboru seznam dostupných zařízení s jejich adresami a hodnotami veličin. Tento seznam je v obrazu použit k testování a změnám hodnot pomocí příkazů GET a SET.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "iNELS"
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako IPv4 adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
IPv4 adresa 127.0.0.1 je lokální adresa tohoto počítače.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".

Historie:
Pm8.03.21: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.