Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiWCheck (Zatržítko)

Popis:
Tento objekt je zastaralý (ale funkční). Lepší je použít grafický prvek PmiButtonTwo a jeho předkonfiguraci pro vzhled jako checkbox, viz Zatržítko (Checkbox).
 
Grafický prvek je určen pro zadání nebo zobrazení hodnoty ANO/NE (typ Boolean, hodnoty 1 nebo 0). Uživatelem vyvolaná změna hodnoty (např. kliknutím myši) vyvolává událost onDataEditAccept.

Tento prvek je Okenní prvek.

 
Hodnota je držena ve vlastnosti Value. Jeho případná datová vazba určuje proměnnou, do níž bude v runtime módu přenášena hodnota zatržítkoa (Checkboxu), a to vždy v okamžiku ukončení zadání nové hodnoty, viz událost onDataEditAccept. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je proměnná datové vazby měněna i jinými metodami, pak změna této proměnné je zobrazena.

Konfigurátor Jako tlačítko mění vzhled CheckBoxu na dvoustavové tlačítko, při hodnotě 1 zamáčnuté a při hodnotě 0 vystouplé.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
ColorItem Barva pozadí
Text Popisný text
Value Hodnota CheckBoxu
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po změně hodnoty prvku
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Checkbox Vlastnosti prvku PmiWCheck.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice