Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Checkbox - záložka prvku PmiWCheck

Popis:
Vlastnosti prvku PmiWCheck.
Konfigurační položky:
Barva pozadíBarva pozadí prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.

PísmoPísmo textu.
TextPopisný text.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Text.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Hodnota

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmiWCheck.Value.

Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

Zarovnání vodorovnéVodorovné zarovnání textu
Vlevo
Doprostřed
Vpravo
Zarovnání svisléSvislé zarovnání textu
Nahoru
Doprostřed
Dolů
ObrysTyp obrysu prvku:
Žádný - Žádný obrys
Jednoduchá čára - Jednoduchý obrys prvku
Statický - Jednoduchý 3D obrys prvku
3D - Třírozměrný obrys prvku
Modální - Modální obrys prvku
VíceřádkovýPokud je zatrženo, pak muže být text víceřádkový. Tento text lze pak zarovnat pomocí konfigurátorů Zarovnání vodorovné a Zarovnání svislé.
PlošnýZobrazení bez 3D stínování
Jako tlačítkoGrafický prvek se zobrazí jako dvoustavové tlačítko, při hodnotě 1 zamáčknuté a při hodnotě 0 vystouplé.
Text vlevoText bude vlevo a vpravo bude zatržítko (jinak opačně)
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice