Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataEditAccept - událost objektu PmiWCheck

Popis:
Událost je vyvolána po změně hodnoty prvku.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
 
Tato událost je funkční i pro Web obrazy.
 
Pro přímé datové spojení mezi hodnotou tohoto prvku a proměnnou v aplikaci je jednodušší využít datovou vazbu v konfigurátoru Hodnota. Využít událost onDataEditAccept je tedy vhodné jen pro složitější koncepce získávání hodnoty nebo pro jiné důvody zjišťování změny.
Příklad1:
V události se hodnota grafického prvku zkopíruje do proměnné HeatEnable, která je v objektu Data1 (typu PmData).

Tento příklad však nebude funkční pro Web obrazy protože hodnotu ve Web klientovi nelze přímo přiřazovat do jiných objektů ve Web serveru.

VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("../Data1/#vars/HeatEnable").Value = pMe.Value
Příklad2:
Tento příklad bude funkční i pro Web obrazy. Hodnota se nepřiřazuje přímo do objektu na Web serveru ale volá se jen metoda projektanta objektu PmPanel. Tato metoda se pak vyvolá na serveru a tam již lze předanou hodnotu z parametru uložit kamkoliv.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.Methods.SetMyValue(pMe.Value);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice