Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Czterodrogowy zawór analogowy"

Wytworzy złożony obiekt zkonfigurowany jako czterodrogowy zawór.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Technologia / Zawór / Obiekty aktywne (PmgCanvas)".

Po powiązaniu zmiennych tego obiektu powiązaniem danych "PP - Właściwość Pma obiektu" z skonfigurowanymi zmiennymi obiektu PmaData zostanie wyświetlony bieżący stan urzadzenia.

Deo tego celu przeznaczone są zmienne Status oraz Mode. Wartość zmiennej Mode wyraża tryb pracy urządzenia i jest ustawiony następująco:
1 = tryb automatycznej regujacji
2 = tryb ręcznej regulacji
3 = ręcznie włączone
4 = ręcznie wyłączone
5 = chwilowo nieczynne (dla pompy)
Każda inna wartość graficznie sygnalizuje błąd.
Zmienna Status przedstawia stan urządzenia i domyślne (wstępnie ustawione) znaczenie pojedyńczych bitów tej zmiennej jest widoczne na początku skryptu karty "Draw" obiektu PmgCanvas.
Wszystkie takie zmienne są w Pmg obiekcie przeznaczone tylko do odczytu.

Wyświetlane symbole oraz wartości
Symbole A, M, E, X określają stan urządzenia (A = AUTO, M = MANUAL, E = BŁĄD, X = WSTRZYMANE) oraz są odróżnione również kolorowym tłem.
Wartość CurrVal - znajduje się po lewej lub po prawej od symbolu oraz przedstawia rzeczywistą sygnalizowaną pozycję (lub prędkość).
Wartość ReqM - znajdoje się nad lub pod symbolem oraz przedstawia ręcznie wprowadzoną wymaganą wartość (jest przeznaczona również do zapisu)
Wartość ReqA - to ostatnia wartość oraz przedstawia wymaganą wartość dopytywaną automatem z regulacji


Parametr devId służy jako identyfikator urządzenia.
Sterowanie zmiany trybu jest realizowane przy pomocy zdarzenia onMenuFill oraz onMenuSelect. W tym zdarzeniu przewiduje się, że istnieje metoda panela DeviceCmd z parametrami devId oraz mode, która nakazuje sterownikowi jako wymóg użytkownika, aby zmienić tryb urządzenia. Jako przykład jest w tym zdarzeniu zamieszczony również skrypt, który emuluje reakcję dyspozytorni.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Identyfikator urządzeniaTechnologiczna nazwa (identyfikator) urządzenia
Procent wartości analogowej dla zamknięte/otwarteProcent wartości analogowej, dla której urządzenie ma być otwarte lub zamknięte.
Emulacja polecenia dyspozytorniEmulacja polecenia dyspozytorni dla zmiany stanu urządzenia

Historia:
Pm8.02.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.