Update cookies preferences
Promotic

PmgPipe - kolano w górę/w prawo

Wytworzy obiekt PmgPipe.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Ruruciąg / Rurociąg (PmgPipe)".
PmgPipe:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
SzerokośćSzerokość rurociągu
KolorKolor wnętrza rurociągu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.
Obwódka szerokośćSzerokość obwódki rurociągu. (w pikselach).
PromieńPromień zakrzywienia rurociągu (w pikselach).
WzórObrazek szablonu (wzoru) przepływu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości StreamFile.
Jest zalecane zawsze stosować ścieżkę z #pmres: lub #appres:.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

- Jeżeli szablon jest pusty łańcuch, wtedy szablon nie jest wyświetlany.
- Można zastosować wstępnie przygotowane szablony przepływu, które są w systemie PROMOTIC dostarczane w folderze #pmres:Img - patrz Przepływy - Obrazki. Poza tymi szablonami można zastosować dowolny inny szablon (obrazek w formie pliku svg, png, jpg, bmp ...).
- Szablon jest powielony na cały obszar obiektu rurociągu i dlatego powinien być wytworzony tak, żeby na siebie nawiązywał bezskokowo.
- Obrazek szablonu musi być wytworzony tak, żeby szablon był orientowany względem rurociągu poziomego. Jeżeli obrazek szablonu zostanie zastosowany w rurociągu pionowym, wtedy jeszcze przed jego powieleniem jest wykonane jego orócenie o 90°.
- Za każdym periodem (patrz StreamPeriod) obrazek szablonu jest przesunięty o 3 piksele, i dlatego jest odpowiednie stosowanie obrazków o szerokości 9 pikseli lub większej (wysokość może być dowolna).
KierunekKierunek przepływu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości StreamDirection.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
1 = Wpływa z lewej
2 = Wpływa z góry
4 = Wpływa z prawej
8 = Wpływa z dołu

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.