Promotic

Konfiguracja wstępna "Panel jako toolbar"

Panel zkonfigurowany jako pasek narzędziowy z dwoma przyciskami.

- Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Pasek narzędziowy (Toolbar)".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.
- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Panel zawiera dwa przyciski (obiekt PmgButton). Pierwszy jest ustawiony do otwarcia panela. Drugi jest typu "menu". Panel służy jako szablon do wytwarzania paska narzędziowego.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Toolbar"

Historia:
Pm8.00.02: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.