Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbIsOpen - metoda obiektu PmAdo

Opis:
Test, czy obiekt PmAdo jest podłączony do bazy danych.
Składnia:
DbIsOpen As Boolean
Wołanie:
b = oDb.DbIsOpen()
Wartość zwrotna:
true - Obiekt PmAdo jest podłączony do bazy danych, określonej przez właściwość DbConnectionString (np. wywołaniem metody DbOpen).
false - Obiekt PmAdo nie jest podłączony do bazy danych. To znaczy, że baza danych nie została w ogóle podłączona lub została odłączona przez wywołanie metody DbClose.
Patrz również:
Przykład:
Sprawdzenie, czy obiekt PmAdo ("/TestAdoDb") jest podłączony do bazy danych.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oDb
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
If oDb.DbIsOpen() Then
  '...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice