Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbRollbackTrans - metoda obiektu PmAdo

Opis:
Pomija transakcję nad podłączoną bazą danych.
Składnia:
DbRollbackTrans([sParams As String]) As Object
Wołanie:
oDb.DbRollbackTrans
Parametry:
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry metody DbRollbackTrans. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "return:map;".
"return:xxx;" (opcjonalne) - Określa, czy wartość zwrotna metody ma być mapą z większą ilością zwróconych wartości równocześnie (nowy sposób) lub tylko jedną wartością (stary sposób). Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie zastosowany stary sposób.
map - Zwraca mapę (PmMap), która zawiera większą ilość zwróconych wartości równocześnie (nowy sposób) (np. Result, AffectedRows, ErrorCode, ErrorText).
Wartość zwrotna:
Nowy sposób: Zwraca obiekt PmMap z wartościami w następujących pozycjach:
- "Result": pusta wartość (metoda niczego nie zwraca)
- "ErrorCode": kod liczbowy ewentualnego błędu, gdzie wartość 0 oznacza pomyślne wykonanie metody (bez błędu)
- "ErrorText": opis ewentualnego błędu
 
Stary sposób: Zwraca pusta wartość (metoda niczego nie zwraca).
Notatka:
Nowa transakcja nad podłączoną bazą danych rozpoczyna się metodą DbBeginTrans. Wszystkie następne operacje nad tą bazą danych zostaną później jako jedna całość (transakcja) razem potwierdzone metodą DbCommitTrans lub pominięte metodą DbRollbackTrans. Transakcja musi być wspierana podłączoną bazą danych oraz providerem.
Patrz również:
Przykład:
Patrz Przykład
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice