Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastTextErr - wlaściwość obiektu PmAdo

Opis:
Opis tekstowy wyniku ostatniej metody (właściwości) wykonanej ponad obiektem PmAdo.
Składnia:
LastTextErr As String
Wołanie:
s = oDb.LastTextErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Do sprawdzenia wyniku ostatniej wykonanej metody (właściwości) nad dowolnym implementacyjnym obiektem ADO (np. AdoRecordset, AdoField) służą podobne właściwości Pm_LastErr oraz Pm_LastTextErr obiektu Obiekt Wrapper.
Przykład:
Patrz Przykład
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice