Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmgInstance"

Vytvoří prázdný objekt PmgInstance s možností napojení na existující PmgPrototype.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / Instance, Prototypy, PmgBox".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Umístění prototypuUmožňuje zadat umístění prototypu.
Lokální - Bude použit lokální PmgPrototype. V konfigurátoru "Název prototypu" se pak zadává název lokálního prototypu (umístěného ve větvi /#Prototypes ve stromu Pmg objektů).
Globální - Bude použit globální PmgPrototype. V konfigurátoru "Název prototypu" se pak zadává název globálního prototypu (umístěného ve větvi /#Global/PmgPrototypes ve stromu Pma objektů).
Název prototypuNázev prototypu na který se má intance napojit. Lze zadat z výběrového okna.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice