Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmgBar se zobrazenou hodnotou"

Vytvoří PmgPrototype a objekt PmgInstance nakonfigurovaný jako PmgBar se zobrazenou hodnotou.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Instance, Prototypy, PmgBox".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Typ založeného objektu
PmgPrototype
PmgBox
Název prototypu
Název instance
Cesta k proměnné
Dolní mezDolní mez v rozsahu stupnice
Horní mezHorní mez v rozsahu stupnice
Viz také:

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.