Promotic

Konfiguracja wstępna "PmgInstance"

Wytworzy pusty obiekt PmgInstance z możliwością powiązania z istniejącym PmgPrototype.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Instancja, Prototypy, PmgBox".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Umieszczenie prototypuUmożliwia określić umieszczenie prototypu.
Lokalny - Zostanie zastosowany lokalny PmgPrototype. Później w konfiguratorze "Nazwa prototypu" należy określić nazwę lokalnego prototypu (umieszczonego w /#Prototypes w drzewie Pmg obiektów).
Globalny - Zostanie zastosowany globalny PmgPrototype. Później w konfiguratorze "Nazwa prototypu" należy określić nazwę globalnego prototypu (umieszczonego w /#Global/PmgPrototypes w drzewie Pma obiektów).
Nazwa prototypuNazwa prototypu, z którym instancja ma zostać powiązana. Można wprowadzić z dialogu wyboru.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.