Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Informacje o zmiennej"

Wytworzy PmgPrototype oraz obiekt PmgInstance ustawiony jako informacja o właściwościach zmiennej.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Instancja, Prototypy, PmgBox".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Typ wytworzonego obiektu
PmgPrototype
PmgBox
Nazwa prototypu
Nazwa instance
Ścieżka do zmiennej
Nazwa użytkownika zmiennej
Jednostka
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.