Promotic

Konfiguracja wstępna "PmgBar z wyświetloną wartością"

Wytworzy PmgPrototype oraz obiekt PmgInstance ustawiony jako PmgBar z wyświetloną wartością.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Instancja, Prototypy, PmgBox".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Typ wytworzonego obiektu
PmgPrototype
PmgBox
Nazwa prototypu
Nazwa instance
Ścieżka do zmiennej
Zakres dolnyZakres dolny w zakresie podziałki
Zakres górnyZakres górny w zakresie podziałki
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.