Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Acx - vlastnost objektu PmActiveX

Popis:
Vrací odkaz na daný ActiveX objekt.
Syntaxe:
Acx As Object
Volání:
Set o = oActiveX.Acx
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Teprve po zavolání této vlastnosti (po získání reference na ActiveX) lze volat vlastnosti a metody ActiveX objektu.
Příklad:
Objekt oActiveX je objekt PmActiveX. Objekt oTable je ActiveX objekt PmTable. Volá se jeho metoda Draw.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oTable
Set oTable = oActiveX.Acx
oTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice