Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmActiveX (ActiveX)

Popis:
Objekt slouží k vložení libovolného ActiveX objektu definovaného v *.DLL, OCX souboru či externího programu (např. Microsoft Office) do stromu objektů. ActiveX objekt je pak reprezentován PmActiveX objektem a lze v algoritmech volat jeho vlastnosti a metody.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Použití objektu PmActiveX vyžaduje zakoupení licence PmActiveX. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

 
Pro správnou funkci musí být ActiveX objekt správně zaregistrován, viz Jak zaregistrovat ActiveX objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
Acx Vrací odkaz na daný ActiveX objekt
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Ax události Definice algoritmů událostí daného ActiveX objektu
ActiveX Definice ActiveX objektu, který bude reprezentován tímto objektem
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice