Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ax události - záložka objektu PmActiveX

Popis:
Záložka slouží k definování algoritmů událostí daného ActiveX objektu. Algoritmus bude proveden právě tehdy, až nastane událost, které je algoritmus přiřazen. Algoritmy se v této záložce píší textově v syntaxi jazyka VBScript. Ovládání viz Základní ovládání editoru skriptů.
Konfigurační položky:
UdálostiSeznam událostí ActiveX objektu. Po vybrání události lze definovat skript, který má být po vyvolání této události proveden.
Parametryseznam parametrů ActiveX události.
EditaceKliknutím zde lze otevřít editační okno skriptu sloužící pro pohodlné definování skriptu (okno je přes celou obrazovku, ve spodní části okna jsou zobrazeny souřadnice kursoru, což je výhodné při hledání chyb skriptu).
Parametry společné všem událostem:
pMeReference na objekt PmActiveX vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice