Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Wytworzy obiekt PmgFrame z sformatowanym tekstem w stronie html"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Widżety / Widżety - Text". Wytworzy obiekt PmgFrame zkonfigurowany jako - Wytworzy obiekt PmgFrame z sformatowanym tekstem w stronie html.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmgFrame i podobiekt PmaWebDir. Skrypt w metodzie "OpenHtml" przy pomocy metody Pm.CreateView otwiera żądaną stronę html text1.htm (text2.htm, appini.htm, ...) w obiekcie PmaWebDir. To żądanie w zdarzeniu PmaWebDir.onPageModify pozwala na zapisanie odpowiedniego tekstu do zmiennych sTitle i sText, które są następnie wykorzystywane przez metodę CreateHtml do utworzenia sformatowanej strony HTML z tytułem i treścią podaną w parametrach.
Ostrzeżenie:
Aby widżet działał poprawnie w aplikacji lokalnej, w SO Windows musi być zainstalowany program WebView2 (Edge).
Komponent nazywa się Microsoft Edge WebView2 Runtime wersja Evergreen.
Jego wykorzystanie musi być włączone w pliku INI aplikacji.
Patrz Przeglądarka stron Webowych (/#glob/webbrowser)
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Konfiguracja wstępna:
- Wytworzy obiekt PmgFrame.
- Tworzy podobiekt PmaWebDir w podanym obiekcie PmaPanel.
Konfiguracja wstępna wymaga wsparcia dla Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A w pliku INI aplikacji jest konieczne wprowadzenie klucza WebView2=1 w sekcji [Promotic].
Nazwa podobiektu PmaWebDirNazwa podobiektu PmaWebDir
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.24: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- Wytworzy obiekt PmgFrame z sformatowanym tekstem w stronie html
 
 
- Wytworzy obiekt PmgButton, który otwiera stronę html z sformatowanym tekstem
© MICROSYS, spol. s r.o.