Promotic

Konfiguracja wstępna "Karty dla przełączania paneli w ramce"

Wytworzy złożony obiekt PmgBox wraz z podobiektami PmgCanvas oraz PmgFrame zkonfigurowany jako karty do przełączania.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Inny panel (PmgFrame)".

Obiekt PmgCanvas posiada zmienne Titles oraz Widths typu String. Pojedyńcze wartości są od siebie oddzielone średnikiem.
Zmienna Titles zawiera opisy pojedyńczych kart a tym również ich ilość.
Zmienna Widths określa jak będą pojedyńcze karty szerokie.
Zmienna Index ustawi aktywną kartę.


W zdarzeniu onMousePress znajduje się skrypt, który zapewnia przełączanie pojedyńczych kart. Umożliwia również zkonfigurowanie akcji, która będzie z przełączaniem połaczona. Dla pierwszych dwu kart jest przy pomocy metody CreateView wstępnie ustawione otwarcie stron Webowych w obiekcie PmgFrame.

Na wstępie zdarzenia onDraw istnieją zmienne, którymi można ustawić kolorowy wygląd kart, rozmiar oraz kolor opisów jak również szerokość marginesów.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Opisy kartOpisy kart oddzielone średnikiem
Określone szerokości kartOkreślone szerokości kart oddzielone średnikiem

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.