Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiInstance (Instancja)

Opis:
Ten element graficzny przedstawia instancję (egzemplarz, wcielenie) elementu PmiPrototype (szablon). Przy otwarciu panelu zostanie do niego automatycznie skopiowana zawartość prototypu. Funkcjonowanie konceptu prototypu i instancji (łącznie z parametrami) jest dokładnie opisane w opisie PmiPrototype.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:

nie ma

Okna konfiguracyjne:
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Instance Właściwości instancji.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice