Promotic

Předkonfigurace "PmgAlarmStateViewer"

Vytvoří objekt PmgAlarmStateViewer.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Prohlížeč alarmy, eventy, logování / PmgAlarmStateViewer".

Tato předkonfigurace je funkční pouze pro jazyk JavaScript.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Cesta k objektu PmaAlarmGroupCesta k objektu PmaAlarmGroup.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Parametry Pma objektu".

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.