Promotic

Předkonfigurace "Karty vertikální"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako přepínací karty.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Karty".

Tento objekt obsahuje proměnnou Titles typu String. Hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem a obsahují popisky jednotlivých karet.
Proměnná Width = šířka karet.
Proměnná Index = nastaví aktivní kartu.


V události onMousePress je skript, který zajišťuje přepínání jednotlivých karet. Umožňuje také nakonfigurovat akci, která bude s přepnutím spojena.

V úvodu události onDraw jsou proměnné, kterými lze nastavit barevný vzhled karet, velikost a barvu popisků a také šířku okrajů.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Popisky karetPopisky karet oddělené středníkem
Výška karetHodnota výšky karet
Umístění karet
Vlevo od zobrazované plochy (přednastaveno)
Vpravo od zobrazované plochy

Historie:
Pm8.02.12: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.