Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Karty horizontální"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako přepínací karty.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / Karty".

Tento objekt obsahuje proměnné nasvané Titles a Widths typu String. Jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou oddělené středníkem.
Proměnná Titles obsahuje popisky jednotlivých karet a tím i jejich počet.
Proměnná Widths určuje jak budou jednotlivé karty široké.
Proměnná Index nastaví aktivní kartu.


V události onMousePress je skript, který zajišťuje přepínání jednotlivých karet. Umožňuje také nakonfigurovat akci, která bude s přepnutím spojena.

V úvodu události onDraw jsou proměnné, kterými lze nastavit barevný vzhled karet, velikost a barvu popisků a také šíři okrajů.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Popisky karetPopisky karet oddělené středníkem
Zadané šířky karetZadané šířky karet oddělené středníkem
Umístění karet
Nad zobrazovanou plochou (přednastaveno)
Pod zobrazovanou plochou

Historie:
Pm8.02.12: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice