Promotic

Předkonfigurace "Vodorovný bitový MultiCheckBox"

Vytvoří objekt PmgCanvas nakonfigurovaný jako vodorovný bitový MultiCheckBox.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tlačítko / Zatržítko (Checkbox)".

Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu metody projektanta, kde lze nastavit:
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Počet bitů (tlačítek)Počet bitů (tlačítek)
Šíře mezery mezi tlačítkyŠíře mezery mezi tlačítky
Umístění bitu 0Umístění bitu 0
vlevo
vpravo

Historie:
Pm9.00.14: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.