Promotic

Předkonfigurace "Zatržítko (Checkbox)"

Vytvoří objekt PmgButtonState nakonfigurovaný jako CheckBox.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / Tlačítko / Zatržítko (Checkbox)".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Popisný textText který se má zobrazit jako popis.
Viz také:
- PmgWCheck (objekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice