Update cookies preferences
Promotic

GetItemIndex - metoda objektu PmfTreeItem

Popis:
Vrací index položky stromu.
Syntaxe:
Long GetItemIndex([Long nType], [Variant vPar])
Parametry:
nType[nepovinné] (Long) Určuje, zda metoda vrací index dané položky nebo její podpoložky.
0 (přednastaveno) - Vrací index dané položky stromu. Parametr vPar musí být null.
1 - Vrací index podpoložky dané položky stromu. V parametru vPar se zadává identifikátor požadované podpoložky. Pokud podpoložka není nalezena, vrací hodnotu -1.
vPar[nepovinné] (Variant) Zde zadaná hodnota je závislá na nastavení hodnoty parametru nType.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Index kořenové položky stromu je vždy 0.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nIndex1 = oTreeItem.GetItemIndex();   // Index položky oTreeItem
var nIndex2 = oTreeItem.GetItemIndex(1, "SubItId");   // Index podpoložky s identifikátorem SubItId

Historie:
Pm9.00.26: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.