Update cookies preferences
Promotic

GetPath - metoda objektu PmfTreeItem

Popis:
Vrací řetězec s absolutní cestou k položce stromu.
Syntaxe:
String GetPath()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Cesta se skládá z identifikátorů jednotlivých položek stromu oddělených znakem lomítko ('/').
Absolutní cesta začíná znakem lomítko ('/'), který nahrazuje identifikátor kořenové položky stromu.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sPath = oTreeItem.GetPath();

Historie:
Pm9.00.26: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.