Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataEditing - událost objektu PmiWEdit

Popis:
Událost je vyvolána při změně obsahu prvku po přepnutí prvku do editačního módu a jen v průběhu editace hodnoty do ukončení editačního módu. Viz konfigurátor "Atributy".
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Poznámka:
Událost je vyvolána vícekrát v průběhu editace.

Pro zachycení potvrzeného konce editace viz událost onDataEditAccept.

Pro zachycení zrušení editace viz událost onDataEditCancel.

 
Tato událost se vyvolá pouze pokud konfigurátor Ovládání povoleno je zatržen.
 
Tato událost zatím není funkční pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice