Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Edit - záložka prvku PmiWEdit

Popis:
Vlastnosti prvku PmiWEdit. Navíc má další konfigurátory v záložce Atributy.
Konfigurační položky:
TextPočáteční hodnota EditBoxu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Value.

Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Nový řádek je vložen po stisknutí klávesy Ctrl+Enter.

PísmoPísmo textu.
Barva textuBarva textu v prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorText.

Barva pozadíBarva pozadí prvku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.

ZarovnáníTyp zarovnání textu. Je funkční pouze pokud konfigurátor Víceřádkový je zatržen.
Vlevo
Doprostřed
Vpravo
ObrysTyp obrysu prvku:
Žádný - Žádný obrys
Jednoduchá čára - Jednoduchý obrys prvku
Statický - Jednoduchý 3D obrys prvku
3D - Třírozměrný obrys prvku
Modální - Modální obrys prvku
Datový typ zadávané hodnotyNastavuje se, zda v editačním módu prvku se provádí kontrola datového typu, lze zadat kontrolu pro zadání hodnoty reálné nebo celočíselné (s mezemi nebo bez nich). Při volbě řetězec je zadávání bez omezení. V editačním módu je každý z klávesnice zadaný znak kontrolován zda vyhovuje nastavení této vlastnosti.

Konfigurátor je jednak pro kontrolu zadávání, ale také ovlivňuje skutečný datový typ hodnoty (tzn. vlastnost Value vrací String, Double nebo Long).

Textový řetězec - Vlastnost Value vrací String. Editace hodnoty není kontrolována na obsah.
Celé číslo - Vlastnost Value vrací Long. Editace hodnoty může být kontrolována na dolní mez a horní mez. Viz konfigurátor "Dolní mez" a "Horní mez".
Reálné číslo - Vlastnost Value vrací Double. Editace hodnoty může být kontrolována na dolní mez a horní mez. Viz konfigurátor "Dolní mez" a "Horní mez".
Vracet vždy String (zastaralé)Pokud je zatrženo, pak bude vlastnost Value vždy vracet datový typ String i pokud je nastavený číselný datový typ zadávané hodnoty.
Typ formátování hodnotyJe možno zadat jednoduchý předpis pro formátování. Složitější předpis (např. pro více vstupních veličin) se zadává pomocí datové vazby F - Vazba na formátovaný text.
Žádné - Formátování není použito
Format dle jazyka C - Formátování dle syntaxe jazyka C. Viz Formátovací specifikace stringu jazyka C.
Formát hodnotyFormátovací předpis v syntaxi dle typu formátování hodnoty.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Dolní mezPokud je povolena editace, pak lze zatržením checkboxu vyžadovat kontrolu zadávání hodnoty na zde zadanou dolní mez. Při pokusu o zadání hodnoty mimo mez je zobrazena chybová zpráva.

Tento konfigurátor je viditelný jen pokud Datový typ zadávané hodnoty = Celé číslo nebo Reálné číslo.

Horní mezPokud je povolena editace, pak lze zatržením checkboxu vyžadovat kontrolu zadávání hodnoty na zde zadanou horní mez. Při pokusu o zadání hodnoty mimo mez je zobrazena chybová zpráva.

Tento konfigurátor je viditelný jen pokud Datový typ zadávané hodnoty = Celé číslo nebo Reálné číslo.

Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice