Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiWEdit (Edit Box)

Popis:
Grafický prvek je určen pro zadání nebo zobrazení hodnoty podobně jako prvek PmiText. Na rozdíl od prvku PmiText umožňuje zadat hodnotu pomocí editace na místě (prvek se přepne například pomocí kliknutí myši do editačního módu, kdy má kurzor). Editaci na místě umožňuje ještě například ActiveX objekt PmTable.

Hodnota prvku je uložena ve vlastností Value. Jeho případná datová vazba určuje zdroj (a cíl), do níž bude hodnota přenášena, a to vždy v okamžiku ukončení zadání nové hodnoty, viz událost onDataEditAccept. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je zdroj datové vazby měněn i jinými metodami, pak se tato změna promítne do změny hodnoty prvku, tzn. prvek zobrazuje změny této odkazované proměnné (pokud prvek není přepnut do editačního módu).

Grafický prvek není omezen na velikost textu, tzn. lze v něm zobrazovat text velké velikosti (asi má smysl pouze pokud konfigurátor Víceřádkový je zatržen).

Tento prvek je Okenní prvek.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
ColorItem Barva pozadí
ColorText Barva textove hodnoty
Value Zobrazovaná hodnota
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po konečné změně obsahu prvku
onDataEditCancel Vyvolá se po stisknutí klávesy Esc
onDataEditing Vyvolá se při změně obsahu prvku
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Edit Vlastnosti prvku PmiWEdit
Atributy Atributy prvku PmiWEdit
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice