Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Atributy - záložka prvku PmiWEdit

Popis:
Atributy prvku PmiWEdit. Navíc má další konfigurátory v záložce Edit.
Konfigurační položky:
VíceřádkovýPokud zatrženo, muže být text víceřádkový. Tento text lze pak zarovnat pomocí konfigurátoru Zarovnání.
Nový řádek klávesou Enter (jinak Ctrl+Enter)Pokud zatrženo, nový řádek je vložen po stisknutí klávesy Enter (Ctrl+Enter). Tento konfigurátor má smysl pouze je-li zatrženo Víceřádkový.
Automatický odsun znakuPokud zatrženo, po naplnění EditBoxu se bude při vkládání nových znaku text odsouvat vlevo.
Automatický odsun řádkuPokud zatrženo, po naplnění budou řádky posouvány (při vkládání nových řádků) směrem nahoru. Poslední řádek bude tedy zobrazen v dolní části prvku.
Vodorovný scrollbarPokud zatrženo, bude vložen do prvku vodorovný scrollbar.
Svislý scrollbarPokud zatrženo, bude vložen do prvku svislý scrollbar.
Zobrazit jako hesloPokud zatrženo, text bude zobrazován jako heslo, tzn. místo každého znaku se bude zobrazovat pouze znak * (hvězdička).
Velká písmenaPokud zatrženo, jsou vkládána pouze velká písmena (malá jsou převedena na velká).
Malá písmenaPokud zatrženo, jsou vkládána pouze malá písmena (velká jsou převedena na malá).
Jen pro čteníPokud zatrženo, je zamezeno editování textu zobrazovaného v tomto prvku.
Pouze nezáporné celé čísloPokud zatrženo, nelze zadat desetinné číslo ani písmeno.
Vrátit původní dato na klávesu EscPokud zatrženo, při vkládání nové hodnoty v běžící aplikaci (přepisování jiné), bude po stisknutí klávesy Esc obnovena hodnota přepisovaná (editace se neukončí).
Zapsat dato na klávesu EnterPokud zatrženo, při vkládání nové hodnoty v běžící aplikaci (přepisování jiné), bude po stisknutí klávesy Enter zapsána vkládaná hodnota do datové vazby konfigurátoru Text (pokud je datová vazba definována)
Zapsat dato při ztrátě fokusuPokud zatrženo, při vkládání nové hodnoty v běžící aplikaci (přepisování jiné), je zapsána vkládaná hodnota i po ztrátě fokusu grafického prvku (např. po označení jiného).
Přechod na další prvek na klávesu EnterPokud zatrženo, po stisknutí klávesy Enter v běžící aplikaci bude fokus přesunut na další grafický prvek v pořadí.
Před odesláním data vyžádat potvrzeníPokud zatrženo, pak při ukončení editace se zobrazí okno pro potvrzení (ještě před samotným zápisem hodnoty do prvku).
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice