Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Atributy - záložka prvku PmiWEdit

Popis:
Atributy prvku PmiWEdit. Navíc má další konfigurátory v záložce Edit.
Konfigurační položky:
VíceřádkovýPokud zatrženo, pak muže být text víceřádkový. Tento text lze pak zarovnat pomocí konfigurátoru Zarovnání.
Nový řádek klávesou Enter (jinak Ctrl+Enter)Pokud zatrženo, pak nový řádek je vložen po stisknutí klávesy Enter (Ctrl+Enter). Tento konfigurátor má smysl jen pokud je zatrženo Víceřádkový.
Automatický odsun znakuPokud zatrženo, pak po naplnění EditBoxu se bude při vkládání nových znaku text odsouvat vlevo.
Automatický odsun řádkuPokud zatrženo, pak po naplnění budou řádky posouvány (při vkládání nových řádků) směrem nahoru. Poslední řádek bude tedy zobrazen v dolní části prvku.
Vodorovný scrollbarPokud zatrženo, pak bude vložen do prvku vodorovný scrollbar.
Svislý scrollbarPokud zatrženo, pak bude vložen do prvku svislý scrollbar.
Zobrazit jako hesloPokud zatrženo, pak text bude zobrazován jako heslo, tzn. místo každého znaku se bude zobrazovat pouze znak * (hvězdička).
Velká písmenaPokud zatrženo, pak jsou vkládána pouze velká písmena (malá jsou převedena na velká).
Malá písmenaPokud zatrženo, pak jsou vkládána pouze malá písmena (velká jsou převedena na malá).
Jen pro čteníPokud zatrženo, pak je zamezeno editování textu zobrazovaného v tomto prvku.
Pouze nezáporné celé čísloPokud zatrženo, pak nelze zadat desetinné číslo ani písmeno.
Vrátit původní dato na klávesu EscPokud zatrženo, pak při vkládání nové hodnoty v běžící aplikaci (přepisování jiné), bude po stisknutí klávesy Esc obnovena hodnota přepisovaná (editace se neukončí).
Zapsat dato na klávesu EnterPokud zatrženo, pak při vkládání nové hodnoty v běžící aplikaci (přepisování jiné), bude po stisknutí klávesy Enter zapsána vkládaná hodnota do datové vazby konfigurátoru Text (pokud je datová vazba definována)
Zapsat dato při ztrátě fokusuPokud zatrženo, pak při vkládání nové hodnoty v běžící aplikaci (přepisování jiné), je zapsána vkládaná hodnota i po ztrátě fokusu grafického prvku (např. po označení jiného).

Tento konfigurátor nelze nastavit pokud je zatržen konfigurátor Před odesláním data vyžádat potvrzení.

Před odesláním data vyžádat potvrzeníPokud zatrženo, pak pak při ukončení editace se zobrazí okno pro potvrzení (ještě před samotným zápisem hodnoty do prvku).

Tento konfigurátor nelze nastavit pokud je zatržen konfigurátor Zapsat dato při ztrátě fokusu.

Přechod na další prvek na klávesu EnterPokud zatrženo, pak po stisknutí klávesy Enter v běžící aplikaci bude fokus přesunut na další grafický prvek v pořadí.
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice