Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Shape - záložka prvku PmiShape

Popis:
Vlastnosti tvaru.
Konfigurační položky:
Rozsah tvaru XLogická velikost tvaru v ose X (souřadnice bodů se vztahují k této logické velikosti).
Rozsah tvaru YLogická velikost tvaru v ose Y (souřadnice bodů se vztahují k této logické velikosti).
Definice tvaruDefinice vlastního tvaru (krajní body čar, vrcholy lomených čar nebo mnohoúhelníků).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Path.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Tloušťka čáryŠířka (tloušťka) vykreslovaných čar.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti WidthBorder.

Barva čáryBarva vykreslovaných čar.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorBorder.

Barva výplněBarva výplně mnohoúhelníka.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorItem.

Otočení povolenoPovolení/zákaz natočení mnohoúhelníka.
Úhel (0-360)Úhel natočení mnohoúhelníka.
Střed otáčení XStřed osy otáčení v X-ové ose, v jednotkách rozsahu tvaru. Viz konfigurátor "Rozsah tvaru X".
Střed otáčení YStřed osy otáčení v Y-ové ose, v jednotkách rozsahu tvaru. Viz konfigurátor "Rozsah tvaru Y".
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice