Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WidthBorder - vlastnost objektu PmiShape

Popis:
Tloušťka vykreslovaných čar (v pixelech).
Syntaxe:
WidthBorder As Integer
Volání:
oShape.WidthBorder = x
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tloušťka čáry" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.) Čtení této vlastnosti je funkční pro Web obrazy pouze pokud byla předtím tato vlastnost změněna - tzn. nelze číst hodnotu, která byla nastavena pouze v konfigurátoru Tloušťka čáry.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice