Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiShape (Tvar)

Popis:
Tento objekt je zastaralý (ale funkční). Lepší je použít grafický prvek PmiCanvas.
 
Grafický prvek PmiShape je určen pro kreslení čáry, lomené čáry, vyplněného nebo nevyplněného mnohoúhelníku, atd. Grafický prvek umí vykreslit i několik těchto obrazců najednou. Všechny obrazce musí ležet uvnitř prvku a sdílejí společné nastavení vlastností vykreslování (barva, šířka čáry, atd.).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
ColorBorder Barva vykreslovaných čar
ColorItem Barva výplně mnohoúhelníků
Path Definice tvaru
WidthBorder Tloušťka vykreslovaných čar
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Shape Vlastnosti tvaru
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice