Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Path - vlastnost objektu PmiShape

Popis:
Definice vlastního tvaru (krajní body čar, vrcholy lomených čar nebo mnohoúhelníků) je v podobě jediného řetězce, který obsahuje příkazy pro přesun pera, kreslení perem, atd. Všechny souřadnice jsou logické a vztahují se k logické velikosti tvaru (viz konfigurátor "Rozsah tvaru X" a "Rozsah tvaru Y"). Tímto způsobem lze tvar obecně popsat, přičemž skutečná velikost je dána velikosti prvku PmiShape.

Celý tvar je složen z nasledujících příkazů:

m x1,y1 - přesun pera na pozici x1,y1 bez kreslení (move)
l x2,y2 - přesun pera z poslední pozice na pozici x2,y2 s kreslením čáry (line)
l x2,y2 [x3,y3 ...] - přesun pera z poslední pozice postupně na jednotlivé pozice s kreslením čáry
x - uzavření obrazce, tzn. spojení prvního a posledního bodu
e - ukončovaný vyplněný mnohoúhelník a následující vyplněný mnohoúhelník budou mít vyplněný průnik
 
Upozornění! Zápis musí být přesně podle specifikace, kde příkazy a částí příkazů jsou odděleny jednou mezerou a souřadnice x a y jsou odděleny jednou čárkou. Syntaxe vychází z atributu "path" v tagu "SHAPE" v Microsoft definici VML.
Syntaxe:
Path As String
Volání:
oShape.Path = s
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Definice tvaru" tohoto objektu.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. (Pro prohlížeč MSIE verze 8 a nižší však ve skriptu nefunguje vlastnost přímo a musí se přiřazovat/číst pomocí metod SetProp/GetProp.)

Příklad1:
Dva vyplněné obdélníky s vyplněným průnikem:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oShape = pMe.Items("/Shape");
oShape.Path = "m 133,133 l 566,133 566,566 133,566 x e m 433,433 l 866,433 866,866 433,866 x";
Příklad2:
Dva vyplněné obdélníky s prázdným průnikem:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oShape = pMe.Items("/Shape");
oShape.Path = "m 133,133 l 566,133 566,566 133,566 x m 433,433 l 866,433 866,866 433,866 x";
Příklad3:
Vyplněný šestiúhelník:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oShape = pMe.Items("/Shape");
oShape.Path = "m 20,500 l 300,20 700,20 980,500 700,980 300,980 x";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice