Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Image - záložka prvku PmiAnimImage

Popis:
Vlastnosti animace.
Konfigurační položky:
SouborCesta k animačnímu GIF souboru (*.gif), který bude tímto prvkem zobrazen.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Src.

Je doporučeno vždy použít cestu s #pmres: nebo #appres:.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Velikost ze souboruZde se zobrazuje (needitovatelná) informace o originálním rozměru obrázku v souboru.
VelikostUrčuje, jak bude stanovena velikost prvku PmiAnimImage
Podle velikosti prvku - Velikost prvku je dána konfigurátory Dx, Dy v konfigurátoru Pozice
Podle souboru - Velikost prvku je určena velikostí obrázku v souboru
Barva pozadíBarva pozadí obrázku.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ColorBg.

Animace povolenaSpuštění nebo zastavení animace.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PlayEnabled.

Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice